2014 | Scientific Publications
    Shenshen Su, Xuekun Fang, Li Li, Jing Wu, Jianbo Zhang, Weiguang Xu, Jianxin Hu

    Abstract - Since 1995, 1,1,1,2-tetrafluoroethane (CH2FCF3, HFC-134a) has become the most important substitute of CFC-12 in mobile air conditioning (MAC) in China and MAC sector has dominated all...

    2014 | Scientific Publications
    Shenshen Su, Xuekun Fang, Li Li, Jing Wu, Jianbo Zhang, Weiguang Xu, Jianxin Hu

    Abstract - Since 1995, 1,1,1,2-tetrafluoroethane (CH2FCF3, HFC-134a) has become the most important substitute of CFC-12 in mobile air conditioning (MAC) in China and MAC sector has dominated all...

Pages

Back to Top